Naslovna
Nastavne pripreme za razrednu nastavu
Nastavne pripreme za peti razred
=> Akcenat
=> Akuzativ
=> Basta sljezove boje
=> Dativ
=> Deklinacija
=> Dodaci u recenici
=> Eksterijer
=> Enterijer
=> Genitiv
=> Glasovi bosanskog jezika
=> Glavni dijelovi recenice
=> Gramaticke osobine imenica
=> Instrumental
=> Izvjestaj kao oblik pisane forme
=> Knjiga o dzungli
=> Komparacija pridjeva
=> Ladjarski put
=> Licni identitet
Nastavne pripreme za sesti razred
Nastavne pripreme za sedmi razred
Nastavne pripremen za osmi razred
Nastavne pripreme za srednju skolu
Metodika i pedagogija
Inkluzija
Nasilje nad i medju djecom
Interaktivno ucenje
Strucni radovi
F0RUM
Kontakti
VIJESTI IZ KULTURE
 

Ladjarski put

 

PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

 

Školska godina:            Razred: Datum: __________

 

Predmet: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

 

Nastavna oblast/tema: Književnost

 

Nastavna jedinica: «Lađarski put», Alija H. Dubočanin

 

Ciljevi časa: a) ODGOJNI (vaspitni)............................................................................

                                ..............................................................................................................

                           b) OBRAZOVNI.......................................................................................

                                ..............................................................................................................

 

Struktura    1. Uvodni čas  2. Čas upoznavanja sa novom građom

 Tip časa      3. Čas uvježbavanja i primjene stečenog znanja

                        4. Čas utvrđivanja, ponavljanja i ocjenjivanja

                        5. Kombinovani čas

 

Oblici nastavnog rada:  1. Frontalni oblik rada  2. Grupni oblik rada

                                                  3. Rad u parovima  4. Individualni oblik rada

 

Nastavni objekti,  1. Nastavni objekti ..................  2. Nastavna sredstva ................

sredstva i pomagala    3. Nastavna pomagala ............. 4. Literatura ...............................

 

Nastavne metode: 1. Metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje)

                                       2. Metode zasnovane na praktičnim časovima učenika

                                       3. Metode zasnovane na riječima : monološke

                                                                                                dijaloške

                                                                                                rad sa knjigom

 

 

SADRŽAJ I ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

 

 

UVODNI DIO  (7 min):

 

U uvodnom dijelu časa prije čitanja pripovijetke, postaviti nekoliko kontrolnih pitanja.

 

1. Kako sve možemo podijeliti književna djela? (Na epska, lirska i dramska.)

2. Koja su to epska književna djela? (romani, pripovijetke, novele, bajke, crtice,, anegdote, zagonetke, pitalice, legende itd.)

3. Koja su to lirska književna djela? (epske, lirske i epsko-lirske pjesme)

4. Koja su to dramska književna djela? (tragedija, komedija i drama u užem smislu.)

 

 

GLAVNI DIO  (30 min):

 

U glavnom dijelu časa najaviti učenicima da će se upoznati sa još jednim bh. piscem i jednom njegovom pripovijetkom.

 

- Pročitati prvo učenicima kratku piščevu biografiju.

- Zatim pročitati izražajno čitavu pripovijetku «Lađarski put» i ispisati naslov  nastavne jedinice na tabli.

 

Pitanja za interpretaciju:

 

1. O čemu nam govori ova pripovijetka? (Sve učeničke odgovore na tabli bilježi dežurni «zapisničar».)

 

2. Šta bi, dakle, bila tema ove priče? (Tema priče bi bila jedan radni dan oca i njegovog sina na brodici.)

 

3. Da se podsjetimo šta je to tema neke priče ili pjesme? (Svako književno djelo govori o nečemu, a upravo to o čemu određeno djelo govori i nazivamo TEMOM.)

 

4. Temu moramo razlikovati od motiva. Šta je to motiv? (Motiv je najmanji dio književnog djela koji zadržava neko samostalno značenje u okviru same teme.)

 

5. Dakle, jednu temu se sastoji od više motiva (drugačije rečeno, tema se može razlagati na više motiva.)

 

shematski prikaz i izgled table:

 

 

 

                                                                                                                        TEMA                       

                MOTIVI

 

 

 

 

 

 

 

U ovoj priči imamo mnogo motiva. Međutim neki od njih su DINAMIČKI , a neki STATIČKI MOTIVI.

 

6. Da li neko zna koji su to DINAMIČKI MOTIVI? (To su aktivni motivi, motivi koji aktiviraju radnju neke priče, koji ubrzavaju tok radnje itd.)

 

DEFINICIJA: Dinamički motivi su motivi KRETANJA RADNJE. To su motivi koji radnju od uvoda vode ka raspletu. Svaki novi dinamički motiv je novi trenutak u razvoju događaja.

 

Shematski prikaz dinamičkih motiva i izgled table:

 

 

 

     uvod        1     2       3     4       5      6      7      8      9    10     11    12    13    14    15   16     17       rasplet (kraj)

 

            dinamički motivi                              

 

7. A kakvi su to onda STATIČKI MOTIVI? (To su oni motivi koji usporavaju tok radnje: pomoću tih motiva pisac najčešće izražava neka svoja SJEĆANJA,  SNOVE, IZRAŽAVA SVOJA RAZMIŠLJANJA itd.)

 

DEFINICIJA: Statički motivi su motivi kojima se zadržava kretanje radnje. Oni vraćaju pričanje radnje u prošlost i upoznaju nas sa onim što se već dogodilo. Sjećanje je, dakle, statički motiv. Opisi su također statički motivi. Statički motiv može biti i razmišljanje o nečemu,  pogotovo o nečemu što je prošlo.

 

Shematski prikaz statičkih motiva i izgled table:

 

 

 

     uvod        1     2       3     4       5      6      7      8      9    10     11    12    13    14    15   16     17       rasplet (kraj)

                                                                              opisivanje

                   vraćanje u prošlost (sjećanje)                                              prisjećanje nekih događaja iz djetinjstva

                                    dinamički motivi:                 statički motivi:

 

8. Koji su to dijelovi u tekstu gdje je pisac upotrijebio statičke, a koji oni dijelovi gdje se okoristio dinamičkim motivima? (Rad na tekstu: učenici sami pronalaze statičke i dinamičke motive, a zapisničar ih ispisuje na tabli u formi teza.)

 

9. Kako otac i sin zarađuju za život? (Na težak i mukotrpan način.)

 

10. Znači riječ je o životu ljudi koji nisu bogati. To je jedna sugestivna i emocijama nabijena priča o životu običnih ljudi, napola siromašnih, koji svoju svakodnevnu koricu hljeba zarađuju teško i uz puno prolivenog znoja.)

 

11. Ali, šta mislite da li su oni sretni ili nesretni iako tako teško žive i teško rade? (Sretni su.)

 

12. Kako to možemo zaključiti? Nađite taj dio u tekstu. (Rad na tekstu: «Kad je veseo i kad nam je kuća puna, otac nije star. A najmlađi je bio onda kad je meni i sestri napravio mali čamčić. Lak. I pokretljiv. Možeš ga veslati jednom rukom. I jučer je otac bio mlađi. I on i majka su se smijali)

 

(Pitanja za detaljniju analizu ovog dijela teksta):

 

13. Zašto je otac izgledao mlađi u dječakovim očima u trenucima kada se smijao?

14. Kada se smijemo?

16. Da li nam je do smijeha kada u kući nemamo dovoljno hrane za svoje ukućane?

17. Šta znači kada kažemo da nam je kuća puna?

 

18. U priči ima jedno sjećanje koje puno govori o dječijem svijetu, o dječacima, njihovim željama, naročito o želji da se pokažu i vještim i hrabrim, pa makar zbog toga morali trpiti i fizičku bol. Pronađite taj dio u pripovijeci. (Rad na tekstu – dio u kojem se govori o pokušajima dječaka da uzjašu konja.)

 

19. Kako se završava ova pripovijetka? (Zajedničkim objedom oca i sina nakon napornog radnog dana.)

 

20. Od čega se sve sastoji njihovo jelo? (Navesti učenike da daju svoj vlastiti zaključak.)

 

21. Šta simbolizira HRANA u njihovim životima? (Navesti učenike da daju svoja mišljenja koja će zapisničar da ispiše na tabli u formi teza.)

 

 

ZAVRŠNI DIO  (8 min):

 

Jezičkostilske karakteristike:

 

22. Ova priča vrvi od brojnih stilskih figura. Koje su najbrojnije? (Epiteti, zatim poređenja, a imamo i jednu onomatopeju koja je vješto sakrivena u jednoj rečenici.)

 

23. Šta je to onomatopeja? (To je stilska figura u kojoj se oponašaju zvukovi iz prirode.)

 

24. Pokušajte pronaći tu jednu skrivenu onomatopeju u ovoj priči. (Rad na tekstu: «Bijele svjetlosne pjege pucaju mi u ušima.)

 

25. Zatražiti od učenika da izdvoje što je moguće više poređenja.

 

 

DOMAĆI, SAMOSTALNI I PRAKTIČNI RAD UČENIKA

 

Za domaći rad zadati učenicima da iz  pripovijetke povade sve epitete zajedno sa imenskim riječima uz koje stoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukupan broj posjeta 315489 visitors (514990 hits) na ovooj stranici
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free