Naslovna
Nastavne pripreme za razrednu nastavu
Nastavne pripreme za peti razred
=> Akcenat
=> Akuzativ
=> Basta sljezove boje
=> Dativ
=> Deklinacija
=> Dodaci u recenici
=> Eksterijer
=> Enterijer
=> Genitiv
=> Glasovi bosanskog jezika
=> Glavni dijelovi recenice
=> Gramaticke osobine imenica
=> Instrumental
=> Izvjestaj kao oblik pisane forme
=> Knjiga o dzungli
=> Komparacija pridjeva
=> Ladjarski put
=> Licni identitet
Nastavne pripreme za sesti razred
Nastavne pripreme za sedmi razred
Nastavne pripremen za osmi razred
Nastavne pripreme za srednju skolu
Metodika i pedagogija
Inkluzija
Nasilje nad i medju djecom
Interaktivno ucenje
Strucni radovi
F0RUM
Kontakti
VIJESTI IZ KULTURE
 

Akuzativ

 

PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

 

Školska godina:            Razred:                 Datum: __________

 

Predmet: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

 

Nastavna oblast/tema: Gramatika

 

Nastavna jedinica: Akuzativ

 

Ciljevi časa: a) ODGOJNI (vaspitni)............................................................................

                                ..............................................................................................................

                           b) OBRAZOVNI.......................................................................................

                                ..............................................................................................................

 

Struktura    1. Uvodni čas  2. Čas upoznavanja sa novom građom

 Tip časa      3. Čas uvježbavanja i primjene stečenog znanja

                        4. Čas utvrđivanja, ponavljanja i ocjenjivanja

                        5. Kombinovani čas

 

Oblici nastavnog rada:  1. Frontalni oblik rada  2. Grupni oblik rada

                                                  3. Rad u parovima  4. Individualni oblik rada

 

Nastavni objekti,  1. Nastavni objekti ..................  2. Nastavna sredstva ................

sredstva i pomagala    3. Nastavna pomagala ............. 4. Literatura ...............................

 

Nastavne metode: 1. Metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje)

                                       2. Metode zasnovane na praktičnim časovima učenika

                                       3. Metode zasnovane na riječima : monološke

                                                                                               dijaloške

                                                                                                rad sa knjigom

 

 

SADRŽAJ I ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

 

 

UVODNI DIO  (7 min):

 

U uvodnom dijelu časa ponoviti ukratko sa učenicima o padežima koje su već obrađeni:

- nominativ,

- genitiv,

- dativ.

 

GLAVNI DIO  (30 min):

 

U glavnom dijelu časa napisati na tabli sljedeću rečenicu:

 

Bajro je posjetio svoga druga u bolnici i predao mu dar.

 

1. Koje riječi u ovim rečenicama dobijamo na pitanje koga? šta? (druga i dar)

2. Šta smo rekli, koji padež u našem jeziku odgovara na pitanje koga? šta? (vidim) (AKUZATIV)

3. Koji je to padež po redu u bosanskome jeziku? (Četvrti padež)

Dakle, danas ćemo učiti novi padež koji se zove AKUZATIV.

 

Napisati naslov nastavne jedinice na tabli.

 

DEFINICIJA: Akuzativ je četvrti padež u bosanskom jeziku i ima pomoćna pitanja koga? šta (vidim)?

 

 

ZNAČENJE AKUZATIVA:

 

Jasna je jedva čekala jutro.

Enes je u hodniku obuvao nove cipele.

 

(Analizirati sa učenicima ove rečenice: prvo odrediti subjekat, zatim predikat i nakon toga postaviti sljedeća pitanja):

 

4. Koje glagolske radnje imamo u ovim rečenicama? (je čekala i je obuvao.)

5. Na što se ta radnja odnosi, odnosno, na šta ona prelazi u ovim našim primjerima? (Na jutro i na cipele.)

6. Kako nazivamo riječi koje u rečenicama označavaju ono što je obuhvaćeno glagolskom radnjom ili na šta radnja prelazi? (To su OBJEKTI.)

7. Kako se naziva objekat u akuzativu bez prijedloga? (Bliži objekat.)

 

DEFINICIJA: Akuzativ je padež BLIŽEG OBJEKTA. To je njegovo osnovno značenje i služba.

 

 

SLUŽBA AKUZATIVA:

 

Napisati sljedeće primjere na tabli:

 

a) Alma voli čitati knjige. (bliži objekat)

 

b) Vjerovala je u njega. (dalji objekat)

 

c) Ušli smo prvo u jednu prostoriju. (POM)

 

d) Vozovi staju na stanici samo za trenutak. (POK)

 

Kao što smo vidjeli akuzativ ima različite službe u rečenici, ali najčešća mu je služba bližeg objekta.

 

VAŽNO: Kada se akuzativ nalazi u rečenici bez prijedloga onda ima službu BLIŽEG OBJEKTA, a kada se javlja s prijedlozima onda ima službu DALJEG OBJEKTA I PRILOŠKIH ODREDBI.

 

Da vidimo koji sve to prijedlozi mogu biti uz akuzativ: pogledajte  na date primjere i pronađite prijedloge u njima gdje ih ima. (u, za)

Međutim, to nisu svi prijedlozi koji mogu stajati uz akuzativ. Tako imamo i sljedeće:

 

VAŽNO: Prijedlozi uz akuzativ: NA, NIZ, UZ, KROZ, ZA, U, POD, PRED, MEĐU...

Zadatak: napravite po jednu rečenicu tako da ćete u svakoj iskoristiti po jedan prijedloga uz akuzativ:

 

Stavi ranac na pleća i pođe uz planinu.

Voda se slivala niz jarak.

Auto je parkirao uz kuću.

Vozila su prolazila kroz tunel.

Ona se zalagala za čist  grad.

Drugi dan voz je stigao u stanicu.

Enes je stavio papirić pod svesku.

Stigao je pred školu.

Umiješao se među ljude.

 

 

ZAVRŠNI DIO  (8 min):

 

U završnom dijelu provježbati na lindvodidaktičkom predlošku lokalizovanje akuzativa i određivanje njegove službe u rečenici.

 

 

DOMAĆI, SAMOSTALNI I PRAKTIČNI RAD UČENIKA

 

Za domaći rad zadati učenicima da napišu deset rečnica u kojima će biti upotrijebljen akuzativ i to pet rečenica s akuzativom bez prijedloga, a pet sa nekim od prijedloga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukupan broj posjeta 315489 visitors (514992 hits) na ovooj stranici
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free