Naslovna
Nastavne pripreme za razrednu nastavu
Nastavne pripreme za peti razred
=> Akcenat
=> Akuzativ
=> Basta sljezove boje
=> Dativ
=> Deklinacija
=> Dodaci u recenici
=> Eksterijer
=> Enterijer
=> Genitiv
=> Glasovi bosanskog jezika
=> Glavni dijelovi recenice
=> Gramaticke osobine imenica
=> Instrumental
=> Izvjestaj kao oblik pisane forme
=> Knjiga o dzungli
=> Komparacija pridjeva
=> Ladjarski put
=> Licni identitet
Nastavne pripreme za sesti razred
Nastavne pripreme za sedmi razred
Nastavne pripremen za osmi razred
Nastavne pripreme za srednju skolu
Metodika i pedagogija
Inkluzija
Nasilje nad i medju djecom
Interaktivno ucenje
Strucni radovi
F0RUM
Kontakti
VIJESTI IZ KULTURE
 

Eksterijer

 

 

PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

 

Školska godina:            Razred:                Datum: __________

 

Predmet: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

 

Nastavna oblast/tema: Kultura izražavanja

 

Nastavna jedinica:  Opis otvorenog prostora (EKSTERIJERA) s težištem na

                                                        pojedinostima (uzorak)

 

Ciljevi časa: a) ODGOJNI (vaspitni)............................................................................

                                ..............................................................................................................

                           b) OBRAZOVNI.......................................................................................

                                ..............................................................................................................

 

Struktura    1. Uvodni čas  2. Čas upoznavanja sa novom građom

 Tip časa      3. Čas uvježbavanja i primjene stečenog znanja

                        4. Čas utvrđivanja, ponavljanja i ocjenjivanja

                        5. Kombinovani čas

 

Oblici nastavnog rada:  1. Frontalni oblik rada  2. Grupni oblik rada

                                                  3. Rad u parovima  4. Individualni oblik rada

 

Nastavni objekti,  1. Nastavni objekti ..................  2. Nastavna sredstva ................

sredstva i pomagala    3. Nastavna pomagala ............. 4. Literatura ...............................

 

Nastavne metode: 1. Metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje)

                                       2. Metode zasnovane na praktičnim časovima učenika

                                       3. Metode zasnovane na riječima : monološke

                                                                                               dijaloške

                                                                                                rad sa knjigom

 

 

SADRŽAJ I ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

 

 

UVODNI DIO  (7 min):

 

1. Kada smo radili pismene vježbe šta smo rekli: kakve sve vrste opisivanja imamo?

 

                        Opisivanje lika (portret),

                        Opisivanje zatvorenog prostora (enterijer),

                        Opisivanje otvorenog prostora (eksterijer),

                        Opisivanje predmeta (opis mrtve prirode),

                        Opisivanje prirode (pejzaž).

 

2. Šta smo mi do sada radili od ovoga?

 

 

 

 

 

GLAVNI DIO  (30 min):

 

Nakon ovog uvoda pročitati učenicima sljedeći tekst i zatražiti od njih da utvrde o kojoj vrsti opisivanja se radi:

 

«Kada prolazi kroz stanicu, pruga ima tri kolosijeka. Zatim, tamo daleko, i s jedne i s druge strane kolosijeci se spajaju u jedan. I tako pruga nastavlja sve dok se okom može vidjeti. Dolje,  ispod nasipa na kome je pruga, raste trava. Pored pruge rasle su bulke. Crvene bulke kraj crnih šina. Skretničareva kućica ograđena je tankim zelenim tarabama. Ona je mala, mnogo manja od stanice. A tarabe su sasvim blizu pruge. Kada voz prolazi, sigurno se ne može stajati između taraba i pruge... Na skretničarevoj kući piše nešto. Ja ne razumijem šta to piše... tu, odmah kraj njegove kućice, tri kolosijeka što dolaze od stanice postaju jedan. Kraj njih je jedna uspravna gvozdena poluga na kojoj je postavljen fenjer. I jedna crveno i bijelo obojena lopta sa ručicom... U maloj stanici je lijepo i kada vozovi ne prolaze... Tada je sve mirno i tiho. Nad brdima nema crnih oblaka...»

 

                                                                                    Zoran M. Jovanović, Bulke pored pruge

 

3. Šta je u centru piščevog zanimanja u ovom odlomku? (Željeznička stanica.)

 

4. O kojoj vrsti opisa se radi ovdje? Šta se opisuje? (Otvoreni prostor.)

 

5. Kako se, dakle, zove ta vrsta opisivanja? (Opis eksterijera.)

 

DEFINICIJA: Eksterijer je otvoreni prostor.

 

Napisati naslov na tabli: «Eksterijer» i ispod podnaslov «s težištem na pojedinostima».

 

6. Šta mislite zašto ovakav podnaslov? (Zato što će za našu pismenu vježbu koju ćete raditi sljedeći čas biti od posebne važnosti da u opisivanju nekog eksterijera posebnu pažnju obratite na detalje, na neke sitnice u tom eksterijeru.)

 

PLAN RADA:

 

7. Šta je bitno i kako početi sa pisanjem ovakve pismene vježbe?

 

Primjer: Ako recimo želite da opišete neku šumicu i u njoj malenu drvenu kuću prvo što trebate jeste da date opću sliku te šume i kuće u njoj, a tek potom da krenete na opisivanje pojedinih detalja koji se naleza u toj šumi (vrste i veličina drveća, sitne životinjice koje se tu nalaze, vanjski opis kuće, neki predmeti koji se nalaze okolo itd.) i na kraju treba da date svoj lični stav o tome što opisujete (kako vam se čini, da li vam se to sviđa ili vas možda plaši i sl.)

 

Dakle, plan za izradu pismene vježbe bi bio sljedeći i njega se morate striktno pridržavati:

 

1. OPĆA SLIKA,

2. POJEDINOSTI I NJIHOV OPIS

3. STAV PISCA, ODNOSNO ONOG KO OPISUJE

 

8. RAD NA TEKSTU: Pronađite u tekstu sve pojedinosti koje je pisac opisao i ispišite ih u svoje sveske.

 

 

9. Pošto je riječ o opisivanju, šta je najbitnije da koristimo prilikom pisanja pismene vježbe? (Stilske figure, prvenstveno epitete.)

 

BEZ EPITETA PISMENA VJEŽBA OPISIVANJE EKSTERIJERA NEĆE BITI DOBOR NAPISANA.

 

 

 

ZAVRŠNI DIO  (8 min):

 

Teme za pismenu vježbu:

 

1. NA RASKRSNICI

2. NAJLJEPŠI DIO MOGA GRADA/SELA

3. ŠKOLSKO DVORIŠTE

4. NOVOGODIŠNJI IZLOZI

5. MOST

6. VOĆNJAK U CVATU

7. ŠUMA U PROLJEĆE

 

Na kraju podijeliti učenicima malene sličice sa određenom slikom vanjskog prostora i zadati im da pokušaju opisati dati eksterijer sa uzorka.

 

DOMAĆI, SAMOSTALNI I PRAKTIČNI RAD UČENIKA

 

Za domaći rad napisati sastav na temu opisa vanjskog prostora. Opis moje avlije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukupan broj posjeta 315486 visitors (514971 hits) na ovooj stranici
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free